Αναζήτηση
 
Follow Your Tree

Το Follow Your Tree Χώρος Προσωπικής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Έκφρασης, δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2013. Παρέχει  προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και υπηρεσίες ψυχικής υγείας με βάση:

Τις αρχές και τη μεθοδολογία της Θεραπείας  Gestalt. Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Κώστας.

Τη φιλοσοφία του Aware Parenting,  τη Θεατρική Έκφραση και τις αρχές και τη μεθοδολογία του Ψυχοδράματος. Συντονίζει η Βένια Δεληκατερίνη.

Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι την πρόκληση της γονεϊκότητας τόσο από προσωπική πείρα όσο και από τη συστηματική συνεργασία μας με γονείς,  μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα η υποστήριξη των γονέων στο πολύτιμο και δύσκολο  έργο της ανατροφής των παιδιών. Αυτό γίνεται με διάφορα μέσα όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια (Σχολή Γονέων), ατομική συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία,  δημιουργικές δραστηριότητες, κ.ά.
Όραμά μας είναι να υπηρετήσουμε την ανάπτυξη και εκπαίδευση των ατόμων με βάση τις θεμελιώδης αρχές της ανθρωπιστικής παράδοσης συμμετέχοντας στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Έχοντας την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι πολλά περισσότερα πέρα από ηγέτες και ακόλουθοι (“leaders” και “followers”), ότι η μάθηση χρειάζεται να είναι μία διαδικασία ενεργητική και ότι η ανάπτυξη κάθε ατόμου είναι μία μοναδική και αργή διαδικασία ολοκλήρωσης όπως και η ανάπτυξη ενός δέντρου, δώσαμε στον Χώρο μας το όνομαFollow Your Tree ως μία πρόταση-πρόσκληση  σε έναν τρόπο ύπαρξης που είναι συνεπής προς τη μοναδική μας φύση.             
 Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει πληροφoρίες που αφορούν στα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με βάση την Θεραπεία Gestalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Βένια   Δεληκατερίνη                                                                    
Κωνσταντίνος Κώστας                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Φεβρουάριος 2020 / Σεπτέμβριος 2013