Αναζήτηση
 
Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί  μορφή ψυχοθεραπείας κατά την οποία μια ομάδα ατόμων συναντώνται συστηματικά με έναν ψυχοθεραπευτή, ενίοτε με ζεύγος θεραπευτών, με στόχο να αντιμετωπίσουν τα επώδυνα θέματα και καταστάσεις της ζωή τους.

«Η ομάδα δεν είναι μόνο μια μικρή συνεκτική κοινότητα όπου οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν ότι γίνονται κατανοητοί, αποδεκτοί ή όπου έρχονται σε αντιπαράθεση, αλλά και ένας τόπος και μια ατμόσφαιρα όπου μπορούν από κοινού να γίνουν δημιουργικοί.
[…] Η ομάδα είναι μια ευρισκόμενη σε διαδικασία μάθησης κοινότητα ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί με έναν εκπαιδευμένο συντονιστή για να λύσουν τα προσωπικά ή διαπροσωπικά τους προβλήματα».
(Zinker 1978:156)
Στην ομάδα το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί όχι μόνο με το θεραπευτή ή τους θεραπευτές αλλά και με κάθε άλλο μέλος. Αυτές οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης καθιστούν την ομάδα ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους χωριστά ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ως σύνολο.
 
 
ΠΗΓΗ:
Zinker, J. (1978). Creative Process in Gestalt Therapy. New York, Vintage Books (first published 1977)
 
 
Η λειτουργία Ομάδας στο Χώρο μας είναι σε φάση προγραμματισμού. Επίκειται σχετική ανακοίνωση.

 © Photo: Konstantinos Kostas