Αναζήτηση
 
Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι  μορφή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία παρέχεται σε ένα άτομο, ζευγάρι , οικογένεια ή ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης ή έντονων μεταβολών, μεταβάσεων και προκλήσεων στη ζωή τους.

Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι: η απώλεια αγαπημένου προσώπου, μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη, ένα ζευγάρι που καλείται να προβεί σε μία διακοπή κυήσεως για ιατρικούς λόγους, η διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας, μια σοβαρή οικογενειακή σύγκρουση, μια επικείμενη μετοίκηση ή μετανάστευση.
Το θεραπευτικό έργο  έχει το στόχο να υποστηρίξει το άτομο:
  1. να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την κατάσταση,
  2. να νιώσει ασφάλεια και
  3. να λάβει εξατομικευμένη καθοδήγηση,
ώστε να εμπεριέξει την κατάσταση και να ανταπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία. Και, επιπρόσθετα, να συνθέσει τις απειλές και τις προκλήσεις σε ευκαιρία για ανάπτυξη, ωριμότητα και σοφία.
Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία όπως τη θεωρούμε εδώ έχει βραχεία διάρκεια. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν αποτελούσε το προοίμιο για μια περεταίρω συστηματική και σε βάθος ατομική ψυχοθεραπεία, όπου το ψυχοθεραπευτικό έργο επικεντρώνεται στην επίγνωση, ιδίως για τις περιπτώσεις  εκείνες όπου η κρίση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου αντίληψης και λειτουργίας του ατόμου.
 
 
Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού:
Κωνσταντίνος Κώστας
210 6776853, 6977 730107 
 
 
Και μέσω Skype για άτομα που διαμένουν εκτός Αττικής ή έχουν δυσκολία μετακίνησης.