Αναζήτηση
 
Σε Ποιούς Απευθύνονται

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω βασίζονται στην μεθοδολογία της  ψυχοθεραπείας Gestalt (γκεστάλτ) και απευθύνονται σε πρόσωπα τα οποία μπορεί να βιώνουν καταστάσεις όπως:

Απευθύνονται, επίσης, σε:
Απευθύνονται, τέλος, και σε όσους επιθυμούν να εστιάσουν στη διεύρυνση του δυναμικού τους και την προσωπική τους ανάπτυξη.