Αναζήτηση
 
Σχεσιακές Προσεγγίσεις στη Θεραπεία Gestalt

Σχεσιακές Προσεγγίσεις στη Θεραπεία Gestalt

Σχεσιακές Προσεγγίσεις στη Θεραπεία Gestalt 

Ποιό στοιχείο επενεργεί θεραπευτικά στην ψυχολογική διαδικασία των ανθρώπων, τόσο στην καθημερινή  ζωή όσο και στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας;
Αυτό είναι ένα διαρκές ερώτημα που απασχολεί τους ψυχοθεραπευτές. 
 
Το  πώς η  Θεραπεία Gestalt προσεγγίζει το παραπάνω κρίσιμο ερώτημα είναι το αντικείμενο του βιβλίου Σχεσιακές Προσεγγίσεις στην Θεραπεία Gestalt που προτείνεται σ’  αυτό το σημείωμα. Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο με επιμελητές έκδοσης τους Lynne Jacobs και Richard Hycner. Αξίζει να σημειωθεί για τους επιμελητές,  ότι έχουν γράψει από κοινού ένα από τα βασικά βιβλία της σύγχρονης Gestalt,το Τhe Healing Relationship in GestaltTherapyA DialogicSelf Psychology Approach (1995). Επίσης, ο Hycner  έχει  γράψει το βιβλίο Between Person and Person (1991)  το οποίο  αποτελεί για μένα  ένα αγαπημένο βιβλίο αναφοράς.
Για το πλήρες άρθρο πατείστε εδώ.
 
 © Κωνσταντίνος Κώστας