Αναζήτηση
 
Καινοτόμες Εφαρμογές της Θεραπείας Gestalt

Καινοτόμες Εφαρμογές της Θεραπείας Gestalt

 Καινοτόμες Εφαρμογές της Θεραπείας Gestalt

Στο άρθρο αυτό προτείνουμε το βιβλίο Καινοτόμες Εφαρμογές τη Θεραπείας Gestalt του Shraga Serok.  Γίνεται αναφορά στους τομείς με τους οποίους ασχολείται το βιβλίο και επισημαίνονται οι έννοιες του ανοικτού λογαριασμού / μισοτελειωμένης υπόθεσης (unfinished business) και της υπόθεσης που δεν έχει αρχίσει (unstarted business). Για το πλήρες άρθρο πατείστε εδώ