Αναζήτηση
 
Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση

Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση
 
Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση
 
Η αυτοεκτίμηση είναι η λειτουργία αποτίμησης του εαυτού από τον ίδιο τον εαυτό. Αποτελεί μια αξιολόγηση για τον εαυτό ως σύνολο ή για επιμέρους πλευρές του. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στις αξίες με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί  και στο καθρέφτισμα το οποίο έχουμε λάβει, κυρίως, στη βρεφονηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία από τους σημαντικούς άλλους. Διακρίνεται σε θετική (υγιή) αυτοεκτίμηση, όταν  αξιολογούμε με ακρίβεια τον εαυτό μας και ταυτιζόμαστε  με αυτόν-τον αποδεχόμαστε- και σε αρνητική, όταν διαστρεβλώνουμε την εικόνα του εαυτού μας και είτε τον υπερτιμούμε είτε τον υποτιμούμε  Περισσότερα...

 

 Photo: K.Kostas