Αναζήτηση
 
Η Ψυχοθεραπεία Gestalt (Γκεστάλτ)

Η Ψυχοθεραπεία Gestalt (Γκεστάλτ)

Η Ψυχοθεραπεία Gestalt (Γκεστάλτ)

Η ψυχοθεραπεία Gestalt αποτελεί μέθοδο ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα ως μία δημιουργική σύνθεση στοιχείων από την Ψυχανάλυση, τον Υπαρξισμό, τη Φαινομενολογία, τον Ολισμό, τη Θεωρία Πεδίου, τον Ζεν Βουδισμό, τον Ταοϊσμό, το Ψυχόδραμα και τη σωματική έκφραση μέσω του χορού και του θεάτρου.

Βασική θέση της Θεραπείας Gestalt είναι ότι: «Η υγεία αποτελεί την κατάλληλη εξισορρόπηση όλων όσων είμαστε» (Perls 1992:26)
Σκοπός της είναι να μας υποστηρίξει να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε  την εμπειρία μας σε κάθε δεδομένη στιγμή. Να αποκτούμε επίγνωση πάνω στις αισθήσεις, τα αισθήματα, τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις μνήμες, τις εικόνες της φαντασίας και τις διαισθήσεις που μπορεί να συνθέτουν την εμπειρία μας στο παρόν, στο «Εδώ και Τώρα». Να αναγνωρίζουμε "ολα όσα είμαστε".
Η επίγνωση  και η αποδοχή του βιώματός μας αποτελούν τον καταλύτη για την αλλαγή καθώς απελευθερώνουν τη φυσική κλίση  μας  για ισορροπία και υγεία, την Έμφυτη Σοφία του Οργανισμού μας
Στην επίγνωση θεμελιώνεται η ελευθερία μας για επιλογή, απόφαση και δράση και συγχρόνως η υπευθυνότητα προς τον εαυτό μας και τον κόσμο.
Παράλληλα, το θεραπευτικό έργο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης, όπου θεραπευτής και θεραπευόμενος προσέρχονται ως ισότιμα μέλη.
Τέλος, η θεραπεία Gestalt δεν απευθύνεται μόνον σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ψυχοσωματική τους υγεία, αλλά και σε  κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να διευρύνει την επίγνωσή του σε ποικίλες περιοχές της ύπαρξής του προκειμένου να είναι σε θέση να προαγάγει την ποιότητα της ζωής του και τη θετική αλλαγή του περιβάλλοντος όπου ανήκει.
 
ΠΗΓΗ:  Perls, F. (1992). Gestalt  Therapy  Verbatim.  Gouldsboro, Gestalt   Journal Press (originally published in 1969 by Real People Press).
ΕΙΚΟΝΑ: «Το Κύπελο του Rubin». Σχέδιο/ Φωτ.:  Β. Δεληκατερίνη,.
  
                                                 
 © Κωνσταντίνος Κώστας, Φεβρουάριος 2020 / 8.7.2013