Αναζήτηση
 
Προσωπική Ανάπτυξη και Συν-Υπαρξη

Προσωπική Ανάπτυξη και Συν-Υπαρξη

 Όταν ζούμε συντονισμένοι με τις βασικές μας ανάγκες και τους προσωπικούς μας ρυθμούς ανάπτυξης, γινόμαστε όλο και περισσότερο διαφοροποιημένοι και μοναδικοί ως πρόσωπα. Mας δίδεται η δυνατότητα να βιώσουμε το αίσθημα της χαράς, της ικανοποίησης και της ολοκλήρωσης.

Καλλιεργώντας της προσωπική μας αυθεντικότητα υπηρετούμε παράλληλα την ανάπτυξη της μοναδικότητας των ανθρώπων με τους οποίους συνδεόμαστε. Με αυτήν την οπτική, η προσωπική ανάπτυξη είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την συνύπαρξη και τις ουσιαστικές διαπροσωπικές  σχέσεις.

Ένας από τους δρόμους που μπορούμε να ακολουθήσουμε, για να δημιουργήσουμε μια ζωή συνεπή προς τη μοναδική μας φύση, είναι η ψυχοθεραπεία.

 Σχέδιο/Φωτ.: Κ. Κώστας

© Κωνσταντίνος Κώστας